Inzercia

Inzercia v tlačenom časopise Woman Magazín
zobraziť vo formáte PDF

Technické parametre
  • GRAFICKÉ PODKLADY – 300 dpi
  • FORMÁTY – CMYK, PDF, JPEG, TIFF
  • DIGITÁLNY NÁTLAČOK – 300 dpi
  • DORUČENIE – e-mail, CD

Marketing/PR/Inzercia: Ing. Milan Štefančík, +421 949 049 998
marketing@automagazin.skredakcia@womanmagazin.sk

Vizualizácia jednotlivých formátov

 

Výrobný harmonogram na rok 2017
Číslo Uzávierka PR Uzávierka inzercie Dátum tlače Dátum expedície
Dátum Dátum Dátum Dátum
1   9. 1. 16. 1. 23. 1. 27. 1.
2 24. 2.   3. 3. 13. 3. 17. 3.
3 28. 4.   5. 5. 15. 5. 19. 5.
4 30. 6.   7. 7. 17. 7. 21. 7.
5   1. 9.   8. 9. 18. 9. 22. 9.
6 27.10.   3.11. 13.11. 17.11.