Inzercia

Inzercia v tlačenom časopise Woman Magazín
zobraziť vo formáte PDF

Technické parametre
  • GRAFICKÉ PODKLADY – 300 dpi
  • FORMÁTY – CMYK, PDF, JPEG, TIFF
  • DIGITÁLNY NÁTLAČOK – 300 dpi
  • DORUČENIE – e-mail, CD

Marketing/PR/Inzercia: Ing. Milan Štefančík, +421 949 049 998
marketing@automagazin.skredakcia@womanmagazin.sk

Vizualizácia jednotlivých formátov

 

Výrobný harmonogram na rok 2018
Sezóna Dátum Dátum Dátum Dátum
Jar  1. 3.  7. 3. 12. 3. 16. 3.
 Leto 28. 5.  4. 6. 11. 6. 15. 6.
Jeseň 27. 8.  3. 9. 10. 9.  14. 9.
Zima 19.11. 26.11.  3.12.  7.12.