Inzercia

Inzercia v tlačenom časopise Woman Magazín
zobraziť vo formáte PDF

 
Technické parametre
  • GRAFICKÉ PODKLADY – 300 dpi
  • FORMÁTY – CMYK, PDF, JPEG, TIFF
  • DIGITÁLNY NÁTLAČOK – 300 dpi
  • DORUČENIE – e-mail, CD

Marketing/PR/Inzercia: Ing. Milan Štefančík, +421 949 049 998
redakcia@womanmagazin.sk

Vizualizácia jednotlivých formátov

 

Edičný plán na stiahnutie 2019