1x do týždňa a dosť?!

| november 19, 2015

O tom, že sex je nielen dôležitou súčasťou vzťahu, ale aj jedným z kľúčových dôvodov, prečo sa cítime v partnerstve šťastní, sa netreba nijako podrobne rozpisovať. Navyše, žijeme vo svete, ktorý sa nás snaží presvedčiť, že čím viac sexu máme, tým je náš život akýsi bohatší a rozmanitejší. Podľa vedcov to ale nie je celkom tak. Minimálne v ustálenom partnerskom živote.

Stabilné páry, ktoré si chcú udržať  „ideálnu“ kvalitu partnerského vzťahu a šťastie v ňom, by mali mať sex presne jedenkrát do týždňa. Nie viac a nie menej. Vyplýva to z výsledkov rozsiahleho výskumu, ktorý prebiehal prostredníctvom zbierania metadát na ozaj netradične širokej vzorke: zapojilo sa doň 25 510 amerických občanov oboch pohlaví vo vekovom rozmedzí od 18 do 89 rokov. Pre objektivitu treba dodať, že dve tretiny z tohto počtu boli buď v manželstve, alebo v dlhodobom vzťahu.  Výsledky výskumu boli publikované v odbornom časopise Social Psychology and Personality Science.

Platí teda, že viac sexu = šťastnejší život? Hoci subjektívne sa nám to zdá platné, výskum to vyvracia. Navyše, autori štúdie dodávajú, že táto rovnica platí viac pre jedincov v zväzku manželskom či trvalejšom vzťahu. U single ľudí sa táto spojitosť neobjavovala automaticky.

Dá sa teda povedať: v stálom partnerskom vzťahu, ktorého je sex prirodzenou súčasťou, nie je dôvod mať ho „len“ raz do týždňa. Avšak ak majú vedci pravdu – a tá pravdepodobnosť je vzhľadom k rozsiahlosti štúdie vysoká – „zárezy“ častejšie ako raz do týždňa vám na subjektívnom pocite šťastia nepridajú. Okrem toho, možno sa odvolať aj na praktickú stránku života – predsa len, páry žijúce v trvalom zväzku zvyčajne riešia typické každodenné starosti: pracovnú vyťaženosť oboch partnerov či starostlivosť o deti, čo logicky zvyšuje absenciu vhodných príležitostí. To však neznamená, že sa treba obmedzovať. Práve naopak. Netreba pripomínať, že najlepšie je nechať sa viesť vnútornou sexuálnou sugesciou. A tá by s veľkou pravdepodobnosťou mala našepkávať: čím častejšie, tým lepšie…

 

Foto: thesun.co.uk

Tags:

Category: HOMEPAGE, VZŤAHY & SEX

Comments are closed.