Rady od najpovolanejších: Kariéra v kocke

| jún 27, 2018

Dan Moore je prezidentom spoločnosti Southwestern Advantage a Southwestern Consulting, druhej najdlhšie fungujúcej firmy v USA (svoju činnosť spustila v roku 1868). Vyštudoval Harvard University, počas vyše 40 – ročnej manažérskej kariéry jeho tréningom prešlo niekoľko desiatok tisíc ľudí. Je svetovo rešpektovaným lídrom v oblasti kariérneho a osobného rozvoja a pravidelne prednáša ako spíker na prestížnych univerzitách v USA aj v Európe.

Dan Moore.

Nedávno navštívil v rámci svojho prednáškového turné Bratislavu, kde viedol prednášku na Ekonomickej univerzite. V rámci svojej krátkej návštevy Woman magazínu poskytol krátky rozhovor, v ktorom sa podelil o niekoľko cenných rád z oblasti kariérneho a personálneho rozvoja.

Čo sú v dnešnej dobe kľúčové vlastnosti z pohľadu profesionálneho rozvoja?

Povedal by som, že sú štyri. Prvým je zdravé sebavedomie, poznať svoje silné a slabé stránky a uvedomovať si, ako s nimi môžem naložiť. Potom sú to komunikačne zručnosti – lebo bez komunikácie to nejde, a to platí v každom povolaní. Jej dobré zvládnutie do veľkej miery určuje ďalší kariérny postup. Ďalej flexibilita, lebo svet sa rýchlo mení a kto sa neadaptuje na novú situáciu, ten sa automaticky stáva slabým článkom. Štvrtá je v istom zmysle najdôležitejšia: ide totiž o schopnosť pozerať sa na veci v širších súvislostiach, z akejsi vyššej perspektívy.

Aká je podľa vás najväčšia chyba, ktorú môže človek urobiť pri budovaní kariéry?

Myslím si, že najväčšou chybou je nemať presnú predstavu o tom, čo ma baví a čo ma napĺňa. Samozrejme, pri jednotlivých krokoch kariérneho postupu musíte často zvažovať množstvo faktorov a rozhodnutia sa nerodia ľahko. No na konci dňa je to vždy o tom, či vás vaša práca baví, alebo frustruje. Ak platí druhá možnosť, je čas zamyslieť sa nad zmenou.

Ak by ste mali vybrať jednu vec, ktorú by ste poradili ašpirujúcim lídrom a manažérom, aká by to bola?

Nezabúdajte na motiváciu, konkrétne na tú, ktorá prichádza od ľudí. V tomto prípade treba rozlišovať dva druhy. Tým prvým sú lídri nad vami, vzory, ktoré dávajú dobrý príklad nielen vám, ale aj ostatným. Druhým zdrojom motivácie, na ktorú mnohí zabúdajú, sú ľudia, ktorí prichádzajú po vás. Sú mladí, ambiciózni a plní nápadov. A keďže stále môžete svojím príbehom osloviť niekoho nového, pre mňa osobne sú nekonečným zdrojom motivácie.

Foto: Southwestern

Tags:

Category: HOMEPAGE, KARIÉRA

Comments are closed.