O single ženách a šťastí

| 10 decembra, 2018

Ženy, k

Inak povedané, spoločenský tlak stavia nežnejšie pohlavie čas štúdia, realizovaná vo Veľkej Británii a zahŕňajúca odborníkov z niekoľkých rešpek

“Skúmali sme takme 600 žien rôzneho veku a z rôznych sociálnych prostredí. Ukázalo sa, že single ženy sú mnohokrát omnoho šťastnejšie, než si o nich okolie a spoločnosť myslí. Na priame porovnanie so zadanými či vydatými ženami náš výskum nešiel dosta<čne do hĺbky, no vychádzame z uvádza Dr. Bella DePaulo, psychologička z univerzity v Harvarde.


Tá istá štúdia ide ešte ďalej. Ukázala, že ženy, k. “Rozhodne neplatí, že single ženy sú osamelé. Práve naopak – dokázu prežívať zdravé priateľské vzťahy a omnoho lepšie tak uspokojiť svoje spoločenské potreby.”

 Aby single status z nás robí nezávislejšie, sebavedomejšie a sebastrednejšie by “Nezadané ženy Keď rozmýšľame o nezadaných, čas< opomíname kreatívny, intelektuálny a tiež emocionálny potenciál samoty,” približuje odborníčka.

Z tých< záverov teda vyplýva jedno: byť single nie je o nič horšie, ako byť vo vzťahu a stigma, k“Je dôležité uvedomiť si, že nie vzťah nás robí šťastnými. Je < náš vnú uzatvára Dr. DePaulo.

Fo<: vt.co

Tags:

Category: HOMEPAGE, VZŤAHY & SEX