O meškaní a kreativite

| január 15, 2017

Nedochvíľnosť sa v dnešnom vyspelom a uponáhľanom svete príliš neodpúšťa. V pracovnej sfére dokonca býva predzvesťou varovaní či vyhadzovu.Vedci však nedávno prišli k zaujímavým záverom. Ak patríte k chronickým meškajúcim ľuďom, niečo to o vás napovedá.

Chronická “nestíhavosť” ako znak kreatívnejšej osobnosti? Potvrdzujú to už aj vedci…

Že je za tým rýdza lenivosť a nezodpovednosť? Nie je tomu celkom tak. Britskí odborníci nedávno v časopise Journal of Applied Social Psychology uverejnili výsledky štúdie, pri ktorej porovnávali subjektívne vnímanie času. Respondentov vyhodnotili podľa osobnostných charakteristík a následne rozdelili do dvoch skupín: na “nedočkavcov”, teda ambicióznych a netrpezlivých jedincov, ktorí majú zvyčajne svoj harmonogram presne naordinovaný, a naopak “pohodárov” – teda uvoľnených a kreatívnych ľudú, ktorí majú vždy na všetko čas. 

Obom skupinám dali úlohu po jednej minúte odhadnúť, koľko času uplynulo. Výsledok? Skupina nedočkavcov odhadla čas v priemere takmer presne – na 58 sekúnd. Druhá skupina tipovala podstatne viac – takmer 77 sekúnd.

Výsledky psychologického experimentu autori zhrnuli a ako najdôležitejší poznatok si z nej môžeme odniesť nasledovné: ak patríte k chronicky meškajúcim jedincom, okrem uvoľneného pohľadu na život je pravdepodobné, že sa venujete viacerým veciam naraz. Multitasking je vašou silnou stránkou – no jeho vedľajším účinkom je, že vás zbavuje zmyslu pre čas.

Táto črta je pri úspešných ľuďoch pomerne bežná. Trochu paradoxne vyznieva fakt, že večný “nestíhač” má uvoľnený, a teda aj optimistickejší prístup k životu. Často si myslí, že má viac času, ako v skutočnosti, čo je druh pozitívneho myslenia. A to je – preukázateľne – nevyhnutné k dosahovaniu cieľov a úspechov.

Fakt, že má vo zvyku riešiť viacero situácií naraz, z neho robí kreatívnejšiu osobu – prinajmenšom v porovnaní s tými, ktorých osobnosť im prikazuje mať všetko zoradené a naplánované. 

Sčítané a podčiarknuté: ak vždy všade meškáte, nie je to podľa psychológov nutne znakom nezodpovednosti. Môže to byť znakom toho, že ste kreatívnejšia a v konečnom dôsledku aj optimistickejšia a spokojnejšia. A netreba dodávať, že to sú samé pozitívne správy. Za chronickú nestíhavosť sa netreba hanbiť. Práve naopak – je na mieste radovať sa z jej benefitov.

Foto: popcornreel.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, KARIÉRA

Comments are closed.