O meškaní a kreativite

| 15 januára, 2017

Nedochvíľnosť sa v dnešnom vyspelom a uponáhľanom svete príliš neodpúšťa. V pracovnej sfére dokonca býva predzvesťou varovaní či vyhadzovu.Vedci však nedávno prišli k zaujímavým záverom. Ak patríte k chronickým meškajúcim ľuďom, niečo < o vás napovedá.

Chronická „nestíhavosť“ ako znak kreatívnejšej osobnosti? Potvrdzujú < už aj vedci…

Že je za tým rýdza lenivosť a nezodpovednosť? Nie je Journal of Applied Social Psychology uverejnili výsledky štúdie, pri k“nedočkavcov”, teda ambicióznych a netrpezlivých jedincov, k“pohodárov” – teda uvoľnených a kreatívnych ľudú, k

Obom skupinám dali úlohu po jednej minúte odhadnúť, koľko času uplynulo. Výsledok? Skupina nedočkavcov odhadla čas v priemere takmer presne – na 58 sekúnd. Druhá skupina tipovala podstatne viac – takmer 77 sekúnd.

Výsledky psychologického experimentu auMultitasking je vašou silnou stránkou – no jeho vedľajším účinkom je, že vás zbavuje zmyslu pre čas.

Tá< črta je pri úspešných ľuďoch pomerne bežná. Trochu paradoxne vyznieva fakt, že večný “nestíhač” má uvoľnený, a teda aj optimistickejší prístup k životu. Čas< si myslí, že má viac času, ako v sku<čnosti, čo je druh pozitívneho myslenia. A < je – preukázateľne – nevyhnutné k dosahovaniu cieľov a úspechov.

Fakt, že má vo zvyku riešiť viacero situácií naraz, z neho robí kreatívnejšiu osobu – prinajmenšom v porovnaní s tými, k

Sčítané a podčiarknuté: ak vždy všade meškáte, nie je < podľa psychológov nutne znakom nezodpovednosti. Môže < byť znakom kreatívnejšia a v konečnom dôsledku aj optimistickejšia a spokojnejšia. A netreba dodávať, že < sú samé pozitívne správy. Za chronickú nestíhavosť sa netreba hanbiť. Práve naopak – je na mieste radovať sa z jej benefi

Fo<: popcornreel.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, KARIÉRA