Pozor na smajlíky v práci

| 19 septembra, 2017

Digitálna komunikácia zažila za poslednú dekádu a pol nevídaný rozmach a priniesla so sebou viacero noviniek, k

V pracovnej elektronickej korešpondencii však stále ide o pomerne diskutabilnú záležiKomu si človek môže dovoliť poslať známy emotikon :)? Bude < pôsobiť priateľsky? Alebo skôr pasívno-agresívne? Alebo dokonca amatérsky a nútene?

Viac svetla do tej< dilemi vniesol nedávny výskum, pri kAmsterdamskej univerzity, Univerzity v Haife a izraelskej Ben-Gurion univerzity. Experti na psychológiu a pracovné vzťahy ho realizovali na vzorke 550 účastníkov z 29 krajín sveta.

A zistenia, kneposilňuje priateľské vnímanie. Naopak, skôr môže obmedziť výmenu informácií a takmer polovica opýtaných uviedla, že použitie emotikonu – predovšetkým pri prvých e-mailových kontakznižuje dojem kompetentnosti človeka, k.

Ako mylný sa ukázal aj predpoklad, že pisateľ jeho použitím bude pôsobiť na človeka na druhej strane sympatickejšie. A ešte malá perlička – keď z e-mailu obsahujúceho smajlíky nebolo jasné, k< je jeho odosielateľom, respondenti mali tendenciu si myslieť, že ho zrejme poslala žena.

Na druhej strane, výskum – hoci okrajovo – poukázal na niečo, čo má účinok presne opačný. Je ním sku<čný úsmev na tvári, k

 

Fo<: wsj.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, KARIÉRA