Poklad s menom vitamín D, nielen na liečbu osteoporózy Kde sa vzal „slnečný vitamín“?

| 4 mája, 2022

Početné vitamíny a minerály zastávajú v našom tele celé spektrum fyziologických funkcií a ich význam pre naše zdravie je nepopierateľný. Výskumy v  posledných rokoch prichádzajú s novými a prekvapivými objavmi. Žijeme dobu vírusovú a v súvislosti nielen s koronarovírusovou pandémiou často skloňujeme potrebu podpory našej imunity, predovšetkým našich seniorov a chronicky chorých. Ich najviac ohrozuje aj pandémia osteoporózy, ktorá vedie k skráteniu dĺžky života a zhoršeniu jeho kvality.

 

Vitamín D je vzhľadom na svoje fyziologické účinky a schopnosť nášho tela si ho syntetizovať z cholesterolu označovaný za hormón. Je to lipofilná látka, ktorá sa dominantne podieľa na udržiavaní rovnováhy vápnika v tele. Ide o skupinu látok s navzájom si blízkou štruktúrou: vitaminy D1 až D5. Okrem vitamínu D3: cholekalciferolu, sa v klinickej praxi využíva aj vitamín D2: ergokalciferol, odvodený z ergosterolu v rastlinách, cholekalciferol je však efektívnejší.

Vitamín D3 vzniká v koži zo 7-dehydrocholesterolu pôsobením UVB slnečného žiarenia. Následne je v pečeni konvertovaný na 25-hydroxycholekalciferol, nazývaný aj kalcidiol, al. kalcifediol, ktorého hladina vypovedá o zásobení organizmu vitamínom D a z ktorého sa tvorí 1,25 dihydrocholekalciferol, kalcitriolv obličkách. Veľmi častým problémom u pacientov je nedostatočná tvorba 1-alfa kalcidiolu pri rôznych najmä obličkových chorobách, vyžadujúca si jeho aktívnu suplementáciu.

Kalcitriol je najdôležitejší regulátor vstrebávania kalcia prijatého potravou, jeho vznik je pod priamou kontrolou hormónu príštitných teliesok: parathormónu. V prípade jeho nedostatku sa z GIT-u do krvného riečiska vstrebe len malé množstvo vápnika prijatého stravou: 10-15%to vedie k zvýšenej aktivite príštitných teliesok, ktorá zvýši tvorbu kalcitriolu, ale roztočí aj špirálu patologických dejov, na konci ktorých je osteoporóza, poruchy imunitných funkcií a zvýšená chorobnosť a úmrtnosť. Práve 1-alfakalcidol dokáže preťať tento bludný kruh, efektívne zlepšiť kostný obrat a znížiť nadmernú aktivitu príštitných teliesok, pričom účinne zvyšuje hladinu a dostupnosť vitamínu D v cieľových tkanivách.

Vitamín D a imunita

V posledných rokoch pribúda dostatok vedeckých dôkazov o pleiotropných účinkoch vitamínu D nad rámec homeostázy kalcia. Ide o jeho presah do modulácie imunitného systému na úrovni prezentujúcich buniek, T- aj B-lymfocytovv zmysle potlačenia zápalovej reakcie a podpory hlavne bunkovej imunity. Vitamín D znižuje tvorbu prozápalových cytokínov a zvyšuje tvorbu protizápalových cytokínov v T lymfocytoch amonocytoch, teda pôsobkov zodpovedných okrem iného za rozvoj obávanej cytokínovej búrky pri vírusovom ochorení Covid-19. Vedecké štúdie dokázali negatívnu koreláciu medzi koncentráciami vitamínu D a počtom prípadov na toto ochorenie ako aj úmrtnosťou na 1mil. obyvateľov. Účinky vitamínu D na organizmus sprostredkováva receptor vitamínu D, VDR, prítomný v množstve našich orgánov, ktorý je aktivovaný kalcitriolom a vedie k zmenám v expresii viac ako 2700 génov, pričom na podpore protivírusovej imunity sa podieľa viac ako 150 obranných proteínov, predovšetkým na ochrane pred RNA vírusmi, napr. SARS-CoV-2.

Vitamín D pomáha dlhšie a kvalitnejšie žiť

Vitamín D má vzťah k početným ochoreniam. Potvrdilo sa, že priaznivo ovplyvňuje nielen osteoporózu a riziko pádov, ale zasahuje aj do liečby artériovej hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení napr. cez zlepšenie funkcie endotelu ciev, diabetes mellitus 1. aj 2. typu cez zlepšenie účinku inzulínu a sekrečnej funkcie pankreatických B-buniek. Vitamín Dzlepšuje parametre metabolického syndrómua obezity, ovplyvňuje autoimunitné ochorenia, hlavne reumatoidnú artritídu, sklerózu multiplex a zápalové ochorenia čreva. Tiež znižuje riziko vzniku rôznych druhov rakoviny, zmierňuje úbytok pamäťových funkcií mozgu a prejavydepresie, pomáha pri liečbe makulárnej degenerácie očí a syndrómu polycystických vaječníkov.

Vedecké práce v posledných rokoch poukázali na zvýšené riziko srdcovej príhody a predčasného úmrtia na kardiovaskulárne ochorenie u ľudí s nízkou hladinou vitamínu D. 

 

 

 

Tags:

Category: HOMEPAGE, ZDRAVIE a FIT