Vulgárnosť je nová úprimnosť

| december 17, 2017

Či si to priznáme, alebo nie – aspoň občas ich používame všetci. Výrazy, ktoré sú v spoločenskom styku či oficiálnej komunikácii neprípustné, však vypovedajú o ľuďoch, ktorí ich vyslovujú, jednu zaujímavú vec. 

Používate nadávky? Podľa odborníkov je to znak toho, že patríte k úprimnejšej časti populácie.

Ak najbližšie použijete vulgárne slovo v nie práve najvhodnejšej situácii, môžete sa obraňovať tým, že ste len úprimná. Odborníci na psychológiu a komunikáciu totiž nedávnym výskumom dokázali, že ľudia, ktorí majú sklony používať hrubé výrazy, sú úprimnejší ako tí, ktorí ich nepoužívajú.

Experiment bol súčasťou štúdie, ktorej výsledky publikoval medzinárodný tím odborníkov z Maastrichtskej univerzity v Holandsku, v magazíne Social Psychological and Personality Science Journal. Desaťčlenný tím najskôr skúmal správanie 276 participantov z rôznych vekových skupín. Každý respondent zároveň vyplnil špeciálny dotazník, v ktorom uviedol najčastejšie používané nadávky a odhadol približnú frekvenciu ich používania.

Následne sa experti ponorili do podrobného štúdia osobnostných profilov účastníkov, pričom na konci tohto procesu bolo ich zoradenie podľa akéhosi “honesty rankingu”. Ten vyjadroval pravdepodobnosť, že dotyčný bude klamať.

Pri porovnávaní oboch častí experimentu si tím výskumníkov všimol zaujímavý jav: tí, ktorí vykázali vyššiu mieru úprimnosti (nižšiu pravdepodobnosť klamstva) uviedli vyššie množstvo nadávok a tiež vyššiu frekvenciu ich používania. Drvivá väčšina respondentov tiež spomenula, že nadávky používa najčastejšie v súvislosti s negatívnymi emóciami – napríklad hnevom.

Vyplýva z toho jediné – vulgárnosť nemusí byť automaticky znakom neslušnosti, či nevychovanosti. Stále však platí, že nadávky nepatria do každej situácie a používať by sa mali veľmi obozretne.

Foto: kouturtion.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, VZŤAHY & SEX

Comments are closed.