Vulgárnosť je nová úprimnosť

| 17 decembra, 2017

Či si < priznáme, alebo nie – aspoň občas ich používame všetci. Výrazy, k

Používate nadávky? Podľa odborníkov je < znak Ak najbližšie použijete vulgárne slovo v nie práve najvhodnejšej situácii, môžete sa obraňovať tým, že ste len úprimná. Odborníci na psychológiu a komunikáciu

Experiment bol súčasťou štúdie, kSocial Psychological and Personality Science Journal. Desaťčlenný tím najskôr skúmal správanie 276 participan z rôznych vekových skupín. Každý respondent zároveň vyplnil špeciálny dotazník, v k

Následne sa experti ponorili do podrobného štúdia osobnostných profilov účastníkov, pričom na konci “honesty rankingu”. Ten vyjadroval pravdepodobnosť, že dotyčný bude klamať.

Pri porovnávaní oboch častí experimentu si tím výskumníkov všimol zaujímavý jav: tí, k. Drvivá väčšina respondennadávky používa najčastejšie v súvislosti s negatívnymi emóciami – napríklad hnevom.

Vyplýva z

Fo<: kouturtion.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, VZŤAHY & SEX