Telefonovanie je opäť cool

| 31 januára, 2021

Rok 2020 priniesol veľa životných zmien. Menej chodíme von, menej cestujeme, takmer vôbec sa nestretávame. Aj < si, prirodzene, vyberá svoju daň, a < najmä na ľudskej psychike. Jednou z hlavných ľudských potrieb je potreba socializovať sa a byť v spoločnosti iných ľudí. Posledných pár mesiacov strávených v karanténe sa však výrazne odrazilo najmä na našich telefónnych úč

Človek ako tvor spoločenský potrebuje byť v ľudskom kontakte prakticky neustále. Či už sa označujete za extrovertku alebo jej pravý opak, úplne každý z nás potrebuje dennodenne zažívať istý druh ľudského kontaktu. A < či už priameho alebo nepriameho, osobného alebo neosobného, verbálneho či neverbálneho. Za posledné mesiace sa ale kvôli obmedzeniam stal – najmä ten priamy, ľudský kontakt – skôr privilégiom. To sa však odrazilo na štatitikách mobilných operá

V podstate až do začiatku marca 2020 nám naše mobilné telefóny slúžili doslova na všetko možné, s výnimkou ich pravého účelu – telefonovania. A keďže sú dnešné moderné smartfóny v podstate len zmenšené verzie výkonných počítačov a fo

Hoci si < čas< ani neuvedomujeme, ľudský hlas je veľmi silný nástroj. Vďaka nemu dokážeme okamžite rozoznať či už náladu, pos 

Tým, že sme schopní našu rodinu, či priateľov aspoň počuť z druhej strany linky nám poskytuje akýsi osobnejší, bližší kontakt ako len pri pasívnom smskovaní. Vďaka  

Fo<: i-d.com, marieclaire.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, VZŤAHY & SEX