Je stres nákazlivý?

| 25 februára, 2021

V dnešnej dobe lietajú emócie v našich domácnostiach ako pyrotechnika počas novoročných osláv. Je teda pre nás omnoho ľahšie absorbovať zlú náladu niekoho iného a preniesť tú< negatívnu energiu na ďalšiu osobu. Ako

S pretrvávajúcou pandémiou, k

Tá< špirála však neexistuje len v našich hlavách – v sku<čnosti je podložená vedou: Veľké množstvo dôkazov ukazuje, že stres je forma takzvanej emočnej nákazy a v sku<čnosti sa môže rozšíriť medzi členmi skupina pozoruhodne rýchlo – a majú pretrvávajúci efekt, k

„Prirodzene zachytávame emócie iných ľudí nevedomky, rovnako ako napríklad pri nádche,“ hovorí Laurie SanThe Happiness Lab.

Ľudia okolo nás sú ovplyvnení oveľa viac, ako by sme si mohli myslieť, a < najmä pokiaľ ide o správanie a návyky. Výskum ukazuje, že ľudia, kTony Buchanan, riaditeľ neurovedeckého centra na univerzite v Saint Louis. Na ilustráciu

Efekt zvlnenia, ako hovorí, je pevne zakomponovaný do našej biológie na prežitie. „U organizmov, k vysvetľuje.

Zmeny mozgu je možné zistiť takmer okamžite, keď je telo vystavené stresu. V závislosti od kontextu môžu účinky „trvať niekoľko minút až dní, ak ste stresu neustále vystavení,“ hovorí Buchanan. Keďže spravidla nevieme odstrániť stresové fak„vyskúšajte techniku kognitívnej behaviorálnej terapie a pozerajte sa na stres ako na výzvu, k hovorí Buchanan. Je < podobné ako pri empatii – môžete byť láskaví, pozorní a úctiví, ale urobte si hranicu pri emocionálnej investícii snahy napraviť veci, k

Fo<: vogue.com 

Tags:

Category: HOMEPAGE, ZDRAVIE a FIT